Internet jest dla prawie połowy Polaków głównym źródłem pozyskiwania muzyki. Blisko 60 procent konsumentów w wieku 15-50 lat w ogóle nie kupuje już płyt CD, a internet stał się głównym miejscem zdobywania muzyki dla 42 procent respondentów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie NuPlays.pl.

Badanie wyraźnie uwydatnia różnicę pokoleniową jaka rysuje się odnośnie sposobu korzystania z muzyki – dla osób przed 30. rokiem życia liczy się przede wszystkim internet i nowe technologie. Natomiast osoby, które przekroczyły tę granicę wiekową ciągle chętniej sięgają po CD, a nawet po płyty winylowe.

Warto przy tym odnotować, że w grupie 42 procent Polaków, którzy zdeklarowali, że sieć jest ich głównym źródłem pozyskiwania muzyki, nie płaci za nią dokładnie jedna trzecia (33 procent). Jednak tyle samo procent deklaruje kupowanie płyt CD i plików muzycznych mp3. W najmłodszej grupie badanych (15-24 lata) odsetek ten wynosi ponad 50 procent.

Co ciekawe, na pytanie o korzystanie z serwisów streamingowych prawie co piąty badany (17 procent) odpowiedział, że korzysta z tej formy pozyskiwania muzyki. Jednak tylko 2 proc. wszystkich badanych zdeklarowało, że ma wykupiony abonament w tego typu serwisie i jest on głównym źródłem pozyskiwania przez niego muzyki.