5 mln zł na biuro syndyka, czyli dlaczego nie może upaść Milmex

Publikacja: 03.06.2015 14:18

Wiceprezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód sędzia Monika Krysiewicz Migoń, w odpowiedzi na nasz wniosek przekazała nam zanonimizowaną treść uzasadnienia wyroku z 11 maja, w którym sąd oddalił wnioski o ogłoszenie upadłości spółki Milmex Systemy Komputerowe.

Przekazane uzasadnienie z jednej strony potwierdza, że oddalono wnioski wierzycieli z powodu braku pieniędzy na prowadzenie postępowania upadłościowego. Okazuje się, że z tego powodu oddalono dwa z pięciu wniosków, a pozostałe trzy z powodu „braku legitymacji czynnej” wnioskodawców.

Sąd oddalił wnioski mimo iż jak zauważa: „poczynione przez Sąd ustalenia bezspornie wykazały, że dłużnik stał się niewypłacalny w rozumieniu przepisów art. 10 i 11 Prawa upadłościowego i naprawczego, gdyż w sposób trwały zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

30 września ub.r. wartość przeterminowanych powyżej 90 dni zobowiązań Milmeksu wynosiła 63,8 mln zł i stanowiła 40 proc. wszystkich zobowiązań, 15 proc. sumy bilansowej i 21 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Z drugiej strony uzasadnienie zawiera interesujące wyliczenia, na podstawie których ten stwierdzono brak środków Milmeksu na prowadzenie postępowania upadłościowego.

Z lektury uzasadnienia wynika bowiem, że koszt tego postępowania w perspektywie 3 lat został oszacowany na blisko 9 mln zł.

„Podzielając ustalenia biegłego, który sporządził opinię w niniejszej sprawie, Sąd uznał, że prognozowane koszty postępowania upadłościowego Dłużnika w opcji likwidacyjnej, przy założeniu, że byłoby ono prowadzone przez okres 3 lat, wyniosłoby ok. 8.950.000 zł” – czytamy w uzasadnieniu.

„W odniesieniu do Dłużnika, prognozowane koszty postępowania upadłościowego obejmowałyby m.in.: koszty funkcjonowania biura syndyka – ok. 5.000.000 zł, inwentaryzacji i wyceny majątku – ok. 250.000 zł, windykacji należności, obsługi prawnej – ok. 1.000.000 zł, zabezpieczenia i ochrony majątku – ok. 150.000 zł, rozwiązania umów z pracownikami upadłego – ok. 2.000.000 zł, ogłoszeń i obwieszczeń – ok. 50.000 zł, archiwizacji ksiąg i dokumentów dłużnika – ok. 50.000 zł, wynagrodzenie biegłych, tymczasowego nadzorcy sądowego i syndyka – ok. 350.000 zł oraz inne niemożliwe do przewidzenia obecnie wydatki – ok. 100.000 zł” – czytamy.

Wiceprezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód sędzia Monika Krysiewicz Migoń, w odpowiedzi na nasz wniosek przekazała nam zanonimizowaną treść uzasadnienia wyroku z 11 maja, w którym sąd oddalił wnioski o ogłoszenie upadłości spółki Milmex Systemy Komputerowe.

Przekazane uzasadnienie z jednej strony potwierdza, że oddalono wnioski wierzycieli z powodu braku pieniędzy na prowadzenie postępowania upadłościowego. Okazuje się, że z tego powodu oddalono dwa z pięciu wniosków, a pozostałe trzy z powodu „braku legitymacji czynnej” wnioskodawców.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej