PGE wybrało ofertę Polkomtela, operatora sieci Plus w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz transmisji danych w latach 2014-2015. Kontrakt obejmuje też dostawę urządzeń GSM.

Wartość oferty Polkomtela, która w przetargu okazała się lepsza od ofert dwóch konkurentów, wynosiła 6,13 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez PGE opiewał na 17,9 mln zł brutto.

Do obowiązków wykonawcy należało będzie m.in.: świadczenie usług głosowych, krótkich informacji tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS), obustronnej transmisji danych i dostęp do Internetu za pośrednictwem APN. Polkomtel będzie też odpowiadał za świadczenie usług telefonicznych za pomocą stacjonarnego lub radiowego zakończenia sieci PGE z wykorzystaniem łączy ISDN PRA dla central telefonicznych PABX zamawiającego. Część sprzętowa dotyczy dostaw komórkowych aparatów telefonicznych i modemów.

Na stronie www energetycznej grupy nie ujawniono szczegółów zamówienia, czyli np. liczby urządzeń, czy kart SIM.