Netia uruchomiła w swoim warszawskim Biurze Obsługi Klienta nową usługę – wirtualnego tłumacza języka migowego, który ma pomagać w kontaktach z osobami niesłyszącymi.

Rozwiązanie to Netia oferuje  także klientom biznesowym i instytucjom. Operator przekonuje, że  umożliwia ono firmom i instytucjom obsługę osób niesłyszących, jednocześnie spełniając wymogi „Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się”. Operator sam wdrożył je w swym głównym oddziale Biura Obsługi Klienta w Warszawie.

Jedną z pierwszych w Polsce instytucji z sektora administracji publicznej, która zdecydowała się na wprowadzenie tego  rozwiązania Netii, jest Urząd Miasta Opole.

Wirtualny tłumacz języka migowego Netii obejmuje tłumaczenia  języków migowych funkcjonujących w Polsce. Sposób jego funkcjonowania jest prosty – niedosłyszący interesant, który przychodzi do instytucji, przez wyraźne oznaczenia graficzne kierowany jest do miejsca, gdzie znajduje się tłumacz on-line. Tam zostaje połączony z profesjonalnym tłumaczem języka migowego, który rozpoznaje sprawę, z jaką interesant przychodzi do urzędu. Tłumacz zawiadamia osobę wyznaczoną do obsługi, która ma kompetencje do rozwiązania problemu.