[b]Narodowy Fundusz Zdrowia[/b] [link=http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=4&artnr=4237]ogłosił przetarg na dostawę usług telefonii komórkowej[/link]. Kontrakt z operatorem zostanie zawarty na 2 lata. Zamawiający oszacował jego wartość na 2,2 mln zł.

NFZ zamówi 755 kart SIM do telefonów komórkowych i 53 karty do bramek FCT (opcjonalne jest podłączenie centralek abonenckich bezpośrednio do sieci operatora liniami ISDN). Operator będzie musiał dodatkowo dostarczyć i skonfigurować 21 urządzeń FCT w sześciu lokalizacjach NFZ. Do centrali NFZ w Warszawie zamawiający będzie musiał doprowadzić linię ISDN 30B+D, która połączy sieć zamawiającego z siecią operatora i umożliwi wykonywanie połączeń F2M do sieci komórkowych po dedykowanych stawkach. 100-procentowym kryterium wyboru oferty, która jest przedmiotem tego zamowienia, będzie najniższa cena.

NFZ czeka na oferty do 10 listopada, natomiast usługi będą świadczone od 1 stycznia przyszłego roku do końca 2012 r. [b]Dzisiaj fundusz korzysta z usług Polkomtela.[/b]