[b]Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[/b] [link=http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/6966/Zalozenia_do_Rzadowego_programu_ochrony_cyberprzestrzeni_RP_na_lata_20092011.html]poinformowało[/link] o zatwierdzeniu przez [b]Komitet Stały Rady Ministrów[/b] projektu [b]Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP[/b]. Dokument zostanie skierowany do uzgodnień miedzyresortowych.

Projekt zakłada m.in. utworzenie stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Ochrony Cyberprzestrzeni RP. Dokument to rezultat prac Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i MSWiA.

Niestety, mimo że MSWiA chcących zapoznać się z projektem odsyła na stronę [b]www.cert.gov.pl[/b], dokumentu właściwego na niej nie ma – można zapoznać się tylko z pochodzącymi z 2009 r. założeniami do programu ochrony, oraz prezentacją na jego temat. Wynika z niej, że jednym z chronionych zasobów ma być „krytyczna infrastruktura teleinformatyczna” i „sieci telekomunikacyjne operatorów”.

Nie jest na razie jasne, czy – a jeśli tak to jakie – dodatkowe obowiązki nałoży na operatorów nowe prawo.

Jak deklaruje MSWiA, skutkiem wdrożenia programu będzie „zwiększenie poziomu bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury teleinformatycznej państwa” oraz „stworzenie trwałego systemu koordynacji i wymiany informacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa oraz władającymi zasobami stanowiącymi krytyczną infrastrukturę teleinformatyczną państwa”.