Osiem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Trzy z nich dotyczą budowy sieci we wszystkich ośmiu obszarach inwestycyjnych, pozostałe złożono na wybrane obszary. W każdym obszarze inwestycyjnym wpłynęło co najmniej cztery oferty. Obecnie trwa procedura oceny formalnej złożonych ofert.

W ramach inwestycji planowana jest budowa ok. 1850 km linii kanalizacji teletechnicznej oraz 181 węzłów szkieletowych oraz dystrybucyjnych. Orientacyjny koszt całkowity budowy infrastruktury pasywnej powinien zamknąć się w kwocie 170 mln zł.

Zamówienie podzielone było na osiem części (obszarów inwestycyjnych).

Termin zakończenia projektu to październik 2015 roku.