Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało wyniki konsultacji rozporządzenia „w sprawie przetargu aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych”. Dokument ten będzie dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej podstawą do rozdysponowania częstotliwości radiowych z zakresu 800 MHz i 2600 MHz, czyli najważniejszego postępowania aukcyjnego ostatnich lat w Polsce.

Spośród operatorów swoje stanowiska przedstawiły P4 i T-Mobile Polska (d.Polska Telefonia Cyfrowa). Ten pierwszy operator podkreśla, że obecne zapisy rozporządzenia utrudnią UKE wybór najstosowaniejszego formatu postępowania aukcyjnego (CCA lub SMRA), i że wzajem się wykluczają. Zdaniem P4 operatorzy powinni mieć możliwość elastycznej licytacji w ramach jednej aukcji bloków radiowych na różnych częstotliwościach, ponieważ mogą się wzajem uzupełniać, co z kolei wpływa na atrakcyjność i wycenę każdego z nich. Tymczasem, zdaniem P4, ministerstwo dopuszcza dwie odrębne aukcje w ramach jednego postępowania.

T-Mobile natomiast skupia się w swoim stanowisku na kwestii badania wiarygodności uczestników aukcji poprzez weryfikację powiązań kapitałowych, możliwości inwestycyjnych i doświadczenia rynkowego.

Poza tymi operatorami swoje opinie przedstawiły także organizacje gospodarcze i urzędy centralne. Konsultacje zasad przyszłej aukcji będą trwały także po przygotowaniu przez UKE projektu dokumentacji konkursowej.

Urząd zapowiadał, i oficjalnie nie odstąpił jeszcze od planu, przeprowadzenie aukcji w tym roku. Wpływy z niej szacowane są na ok. 1,5 mld zł.