Gmina Kobyłka wybrała ofertę spółki Q4Net w przetargu na „zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowej sieci radiowej Wi-Fi w topologii kratowej (mesh) w wybranych lokalizacjach Miasta Kobyłka”. Przetarg miał charakter otwarty. Startowało w nim dwie firmy. Q4Net z tytułu realizacji zamówienia, które jest współfinansowane ze środków unijnych, otrzyma 4,06 mln zł brutto.

Zadanie, którego podjął się Q4Net, obejmuje m.in. budowę szerokopasmowej sieci dostępowej na terenie Kobyłki, budowę i wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią (serwerowni), telecentrum, instalację wewnętrznych Punktów Dostępu do Internetu (Infomatów) w wyznaczonych lokalizacjach oraz budowę Systemu Transmisji Głosu VoIP w wybranych jednostkach podległych samorządowi.

Publikacja o przetargu, zamieszczona przez zamawiającego we wtorkowym Biuletynie Zamówień Publicznych zawiera jeszcze dodatkowy, rzadko spotykany, opis zamówienia.