Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej w Warszawie wystosowała do premiera Donalda Tuska oraz ministra Michała Boniego list prezentujący jej stanowisko w sprawie trybu podpisania ACTA.

KIKE zarzuca rządowi, że mimo czteroletniego okresu prac nad zapisami tego porozumienia nie były prowadzone w Polsce w tej sprawie konsultacje społeczne i branżowe, w tym telekomunikacyjne. Według Izby uchwaleniu tego dokumentu nie towarzyszyły „wiarygodne opracowania dotyczące m.in. wpływu proponowanych rozwiązań na prawa obywatelskie i funkcjonowanie internetu”, „realnego wyliczenia zarówno domniemanych strat, jak i koniecznych nakładów i inwestycji związanych z ACTA” oraz „praktycznych możliwości realizacji nadzoru i infiltracji ruchu milionów użytkowników internetu dysponujących już obecnie łączami o przepustowości 100Mb i wyższej”.

Pełną treść dokumentu znaleźć można tutaj