Polska 11. w rankingu gotowości krajów do rozwoju cloud computing

Publikacja: 22.02.2012 14:32

Polska zajęła 11 miejsce wśród 24 krajów w rankingu przygotowanym przez Business Software Alliance oceniającym otoczenie prawno-gospodarcze państw w kontekście perspektyw rozwoju technologii cloud computing.

Pięć najwyższych miejsc w rankingu dzięki najsolidniejszej polityce regulującej rynek cloud computing zajęły: Japonia, Australia, Niemcy, USA i Francja. Jednak Polska wyprzedziła m.in. Kanadę i Rosję.

BSA Global Cloud Computing Scorecard jest pierwszym tego rodzaju rankingiem gotowości państw do promowania wzrostu globalnie zintegrowanego rynku cloud computingu. Ranking ocenia stan prawny w 24 krajach, które łącznie odpowiadają za 80 procent światowych zasobów technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz politykę tych państw w 7 zasadniczych obszarach: ochrony danych, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, cyberprzestępczości, własności intelektualnej, interoperacyjności technologicznej i harmonizacji prawa, wolnego handlu oraz infrastruktury IT.

Według autorów raportu jednym z atutów Polski jest istnienie przepisów regulujących kwestie ochrony prywatności, podpisu elektronicznego, handlu elektronicznego i cyberprzestępczości. To wszystko zwiększa zaufania do technologii cloud computing i gospodarki cyfrowej. Polska ma także jeden z najbardziej wszechstronnych systemów ochrony własności intelektualnej. W 2008 roku przepisy prawa zostały znowelizowane w zakresie odpowiedzialności dostawców usług internetowych, jakkolwiek nadal istnieją pewne braki w egzekwowaniu tych przepisów – zauważalny jest brak odpowiednich kwalifikacji i zasobów w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Z drugiej strony  infrastruktura ICT i dostęp do łączy szerokopasmowych w Polsce są wciąż na dość niskim poziomie. Według BSA Polska nie posiada obecnie funkcjonującej, kompleksowej strategii działania, która zapewniałaby poprawę dostępności łączy szerokopasmowych. Pomimo postępu w ostatnich latach, częściowo dzięki inwestycjom z funduszy unijnych, dostęp do łączy szerokopasmowych kształtuje się poniżej średniej europejskiej – w dużych miastach jest on stosunkowo dobry, ale na większości obszarów wiejskich jest znacznie ograniczony.

W ocenie BSA rozwój technologii clod computing na świecie utrudnia fakt, że w tej chwili zbyt dużo krajów ma zbyt wiele różnych przepisów utrudniających wymianę usług cyfrowych. Na przykład proponowane rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej mogą osłabić potencjalną skalę i wpływ gospodarczy cloud computingu.

Polska zajęła 11 miejsce wśród 24 krajów w rankingu przygotowanym przez Business Software Alliance oceniającym otoczenie prawno-gospodarcze państw w kontekście perspektyw rozwoju technologii cloud computing.

Pięć najwyższych miejsc w rankingu dzięki najsolidniejszej polityce regulującej rynek cloud computing zajęły: Japonia, Australia, Niemcy, USA i Francja. Jednak Polska wyprzedziła m.in. Kanadę i Rosję.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży