Polska 11. w rankingu gotowości krajów do rozwoju cloud computing

Publikacja: 22.02.2012 14:32

Polska zajęła 11 miejsce wśród 24 krajów w rankingu przygotowanym przez Business Software Alliance oceniającym otoczenie prawno-gospodarcze państw w kontekście perspektyw rozwoju technologii cloud computing.

Pięć najwyższych miejsc w rankingu dzięki najsolidniejszej polityce regulującej rynek cloud computing zajęły: Japonia, Australia, Niemcy, USA i Francja. Jednak Polska wyprzedziła m.in. Kanadę i Rosję.

BSA Global Cloud Computing Scorecard jest pierwszym tego rodzaju rankingiem gotowości państw do promowania wzrostu globalnie zintegrowanego rynku cloud computingu. Ranking ocenia stan prawny w 24 krajach, które łącznie odpowiadają za 80 procent światowych zasobów technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz politykę tych państw w 7 zasadniczych obszarach: ochrony danych, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, cyberprzestępczości, własności intelektualnej, interoperacyjności technologicznej i harmonizacji prawa, wolnego handlu oraz infrastruktury IT.

Według autorów raportu jednym z atutów Polski jest istnienie przepisów regulujących kwestie ochrony prywatności, podpisu elektronicznego, handlu elektronicznego i cyberprzestępczości. To wszystko zwiększa zaufania do technologii cloud computing i gospodarki cyfrowej. Polska ma także jeden z najbardziej wszechstronnych systemów ochrony własności intelektualnej. W 2008 roku przepisy prawa zostały znowelizowane w zakresie odpowiedzialności dostawców usług internetowych, jakkolwiek nadal istnieją pewne braki w egzekwowaniu tych przepisów – zauważalny jest brak odpowiednich kwalifikacji i zasobów w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Z drugiej strony  infrastruktura ICT i dostęp do łączy szerokopasmowych w Polsce są wciąż na dość niskim poziomie. Według BSA Polska nie posiada obecnie funkcjonującej, kompleksowej strategii działania, która zapewniałaby poprawę dostępności łączy szerokopasmowych. Pomimo postępu w ostatnich latach, częściowo dzięki inwestycjom z funduszy unijnych, dostęp do łączy szerokopasmowych kształtuje się poniżej średniej europejskiej – w dużych miastach jest on stosunkowo dobry, ale na większości obszarów wiejskich jest znacznie ograniczony.

W ocenie BSA rozwój technologii clod computing na świecie utrudnia fakt, że w tej chwili zbyt dużo krajów ma zbyt wiele różnych przepisów utrudniających wymianę usług cyfrowych. Na przykład proponowane rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej mogą osłabić potencjalną skalę i wpływ gospodarczy cloud computingu.

Polska zajęła 11 miejsce wśród 24 krajów w rankingu przygotowanym przez Business Software Alliance oceniającym otoczenie prawno-gospodarcze państw w kontekście perspektyw rozwoju technologii cloud computing.

Pięć najwyższych miejsc w rankingu dzięki najsolidniejszej polityce regulującej rynek cloud computing zajęły: Japonia, Australia, Niemcy, USA i Francja. Jednak Polska wyprzedziła m.in. Kanadę i Rosję.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości