Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zleciła konsorcjum Exatela i TK Telekom świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii IP VPN MPLS oraz Gigabit Ethernet. Wartość umowy ustalono na 2 mln zł netto. Budżet zarezerwowany na ten cel miał wartość 2,97 mln zł netto. Wykonawcy otrzymali zlecenie z pominięciem procedury przetargowej.

ARiMR tłumaczy to faktem, że umowa została zawarta jedynie na okres przejściowy – do czasu, aż nowi wykonawcy przejmą od wspomnianego konsorcjum obsługę telekomunikacyjną agencji. Pierwotnie miało to nastąpić już w maju br. Jednak na skutek opóźnień w rozstrzygnięciu przetargu na wybór nowego wykonawcy usługi (sprawa trafiła aż do Krajowej Izby Odwoławczej), konsorcjum Exatela i Telekomunikacji Polskiej, które wygrało konkurs, z przyczyn technicznych nie mogło na czas rozpocząć realizacji umowy. Realizacja tego kontraktu, zgodnie z podpisaną w maju umową, potrwa 37 miesięcy. Jego łączna wartość, to 17,8 mln zł brutto.

Zwycięskie konsorcjum podnosiło m.in., że przedmiotem postępowania jest zestawienie rozległej, skomplikowanej sieci telekomunikacyjnej (łączy wszystkie oddziały regionalne i biura powiatowe oraz centralę ARiMR i dwie serwerownie), której wdrożenie wymaga czasu. Obecnie cała infrastruktura techniczna łączy jest w posiadaniu Exatela i Telekomunikacji Kolejowej. Dlatego, zgodnie z wyrokiem KIO (KIO 2124/11), ARiMR wydłużył Exatelowi i Telekomunikacji Polskiej czas potrzebny na wdrożenie i uruchomienie nowej usługi do 150 dni.

– Tylko dotychczasowy wykonawca ma możliwości techniczne, aby kontynuować świadczenie usług telekomunikacyjnych w tak krótkim okresie na dotychczasowych warunkach. Na chwilę obecną nie ma fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej możliwości, aby inny podmiot niż obecny wykonawca mógł świadczyć przedmiotowe usługi – wyjaśnia brak przetargu ARiMR.