Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu poinformowało o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz utrzymanie systemu monitoringu. Wart 6,6 mln zł netto kontrakt wygrała Telekomunikacja Polska.

Operator konkurował o zamówienie z konsorcjum Inei i ZETO, które jednak przegrało. Jego oferta – nieznacznie tańsza niż oferta TP – została odrzucona z przyczyn formalnych. Krajowa Izba Odwoławcza nie uznała odwołania konsorcjum.

Przetarg zajął MPK Poznań cały zeszły rok. Ogłoszone na początku roku postępowanie zostało unieważnione. Dopiero w drugim udało się wyłonić wykonawcę. Zamawiający niedoszacował wartości zamówienia, które początkowo obliczane było na 4,9 mln zł.