Nowe zasady unijnych grantów na ostatnią milę

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i MSWiA chcą przyspieszyć inwestycje w internetową ostatnią milę i projekty związane z przeciwdziałaniem cyfrowemu wykluczeniu. Mają pojawić się ułatwienia i krótsze terminy.

Publikacja: 27.09.2010 08:18

Nowe zasady unijnych grantów na ostatnią milę

Foto: Flickr

Chodzi o inwestycje związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i zapewnieniem dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) współfinansowane z [b]Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka[/b] ([b]działania 8.3 i 8.4[/b]). Jak wielokrotnie pisaliśmy o tym w rpkom.pl, tempo realizacji tych przedsięwzięć jest daleki od ideału.

W przypadku dotacji na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zawarto na razie tylko 85 umów o dofinansowanie na kwotę 191,7 mln zł. To zaledwie 13,22 proc. ogólnego budżetu na te granty. W przypadku dotacji na zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili zawarto jeszcze mniej umów. Jest ich tylko 13, na łączną sumę 6 mln zł. To tylko 0,75 proc. budżetu.

[srodtytul]Mniej zaświadczeń[/srodtytul]

Jak deklarują nadzorujące przyznawanie grantów [b]resorty rozwoju regionalnego i MSWiA[/b] te wskaźniki mają się zmienić. Z jednej strony mają temu posłużyć ułatwienia dla beneficjentów. Z drugiej – i ich zdyscyplinowanie poprzez wprowadzenie nowych sztywnych terminów proceduralnych np. terminu 7 dni na podpisanie gotowej umowy. MSWIA zaproponowało np. rezygnację z przedstawiania przez samorządy zaświadczeń z [b]ZUS[/b] i [b]Urzędów Skarbowych[/b]. Do tej pory jednostki samorządu terytorialnego czekają na te zaświadczenia dwa tygodnie. Dzieje się tak mimo tego, że resort administracji ma dostęp do bazy ZUS i sam może uzyskać potrzebne informacje.

– W celu usprawnienia i skrócenia weryfikacji projektów dokonano rewizji wymagań stawianych beneficjentom. Niektóre wymagania wyeliminowano, a inne, przede wszystkim o charakterze formalnym nie mające wpływu na jakość merytoryczną projektu, przeformułowano – wyjaśnia [b]Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju regionalnego[/b].

[b]Dyscyplinowanie także urzędników[/b]

– Efektem konsultacji obu resortów było ustalenie zmian mających na celu przyspieszenie oceny wniosków i podpisywania umów – wtóruje mu [b]Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSWiA[/b]. – Zmiany wprowadzono do dokumentacji nowo ogłaszanych konkursów (np. ogłoszonego 17 września w działaniu 8.4). Wprowadzane je też do konkursów ogłoszonych wcześniej, o ile nie narusza to określonego w art. 29 ust. 4 ustawy z 6 grudnia 2006 r. zapisu o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – tłumaczy Woźniak dodając, że nowe terminy są sztywne i nie mogą być przedłużane. – Chodzi o zmniejszenie formalnego obciążenia beneficjentów, a tym samym zwiększenie efektywności wyboru projektów oraz szybszej ich realizacji – mówi minister Sługocki.

– Zaproponowane rozwiązania mają na celu zdyscyplinowanie zarówno urzędników, jak i beneficjentów – dorzuca Woźniak. – Ułatwienia dla beneficjentów to dobry pomysł. Przy tych dotacjach wymagania dotyczące dokumentacji i wszelkiego rodzaju załączników były bardziej restrykcyjne niż w przypadku działań przeznaczonych dla przedsiębiorców np. zaświadczenia z ZUS i US trzeba składać już na etapie wniosku, a przy dotacjach dla przedsiębiorców dopiero przy podpisywaniu umowy, na etapie wniosku wystarcza oświadczenie – komentuje [b]Danuta Jabłońska, prezes Grupy Doradczej BDKM[/b]. – Być może należałoby zastanowić się też nad innymi ułatwieniami przy składaniu wniosków – dodaje.

[srodtytul]Projekty związane z siecią szkieletową w programach regionalnych[/srodtytul]

Zmieniła się też tzw. linia demarkacyjna, a więc zasady odróżniające ww. dotacje z „Innowacyjnej gospodarki” i programów regionalnych. Granty te nadal będą się uzupełniać, ale pierwszeństwo ma dofinansowanie z programu krajowego, co sugerowały władze regionów, które w ten sposób zaoszczędzą część pieniędzy ze swoich programów. – Nowa linia demarkacyjna ustalona przez Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia przyznaje pierwszeństwo realizacji projektów z działania 8.4 „Innowacyjnej gospodarki” przed tymi realizowanym w ramach regionalnych programów operacyjnych – wyjaśnia rzecznik MSWiA. Dodaje, że Urzędy Marszałkowskie będą monitorowały zachowanie linii demarkacyjnej na podstawie danych publikowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie o obszarach objętych wnioskami w ramach działania 8.4.

– To bardzo istotne przy zachowaniu linii demarkacyjnej. W ramach programów regionalnych będą mogły być realizowane projekty, które obejmują sieć szkieletową, dystrybucyjną i dostępową – kończy Woźniak.

– Uproszczenie procedur oraz skrócenie terminów jest pożądane. Natomiast problem podziału pomiędzy „Innowacyjną gospodarką” i programami regionalnymi jest znacznie bardziej złożony. Może także powinno się – dla uporządkowania sceny – w jakimś zakresie wrócić do obecnie nie kontynuowanej koncepcji „linii współpracy” – podsumowuje nowości Jan [b]Maciej Czajkowski, ekspert Związku Miast Polskich[/b].

Chodzi o inwestycje związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i zapewnieniem dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) współfinansowane z [b]Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka[/b] ([b]działania 8.3 i 8.4[/b]). Jak wielokrotnie pisaliśmy o tym w rpkom.pl, tempo realizacji tych przedsięwzięć jest daleki od ideału.

W przypadku dotacji na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zawarto na razie tylko 85 umów o dofinansowanie na kwotę 191,7 mln zł. To zaledwie 13,22 proc. ogólnego budżetu na te granty. W przypadku dotacji na zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili zawarto jeszcze mniej umów. Jest ich tylko 13, na łączną sumę 6 mln zł. To tylko 0,75 proc. budżetu.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?