Drugie konsultacje aukcji 800/2600 ogłoszone. Co zmieniono? [aktualizacja]

Publikacja: 17.02.2014 20:13

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił w poniedziałek wieczorem drugie już w ciągu ostatniego półrocza konsultacje dokumentacji aukcji częstotliwości z zakresu 800/2600 MHz.

UKE przyjmuje stanowiska zainteresowanych do 19 marca.

Warunki brzegowe pozostały niezmienione. Oferowanych jest 5×10 MHz (duplex) z zakresu 800 MHz, gdzie minimalna cena za blok 10 MHz to 250 mln zł oraz 14×10 MHz (duplex) pasma z zakresu 2600 MHz, gdzie za blok trzeba zapłacić minimum 25 mln zł.

Projekt konsultowanej dokumentacji aukcyjnej przewiduje, że każdy z podmiotów biorących udział w aukcji (przy uwzględnieniu zapisów dotyczących grupy kapitałowej wskazanych w dokumentacji aukcyjnej) będzie mógł w wyniku jej przeprowadzenia uzyskać:

* maksymalnie dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz (co stanowi łącznie 20 MHz widma z pasma 800 MHz),

* maksymalnie cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 2,6 GHz (co stanowi łącznie 40 MHz widma z pasma  2,6 GHz).

Pozostawiono ograniczenia (tzw. market cap) dla podmiotów posiadających już częstotliwości z zakresu 900 MHz (do maksymalnie 40 MHz zasobów w zakresu 800 i 900 MHz).

Pojawił się tu przy tym nowy zapis ograniczający możliwość koncentracji pasma z zakresu 800 MHz. Zgodnie z nim,  „uczestnik aukcji może ubiegać się jedynie o taką liczbę rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz, której uzyskanie: nie doprowadzi do przekroczenia 20 MHz posiadanego łącznie widma częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej przez uczestnika aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji” (…).

Zmianie uległa też liczba rund, w których uczestnik może zaniechać licytowania. W wersji dokumentacji ogłoszonej 30 grudnia ub.r. ustalono ją na 8. Obecnie – obniżono do 4.

To zmiany zauważone przy pobieżnej lekturze dokumentów.

UKE poinformował w komunikacie dla prasy również o innych zmianach wprowadzonych w dokumentacji w ramach tzw. „Informacji dodatkowych”.

Najważniejsze zmiany doprecyzowujące zapisy dokumentacji wg UKE:

Tytuł Dokumentacji:

Zmieniono tytuł wskazując wszystkie 19 zakresów częstotliwości, które są przedmiotem aukcji.

Wyjaśnienia i definicje:

Wprowadzono doprecyzowania niektórych pojęć, dodano definicje dnia roboczego, obszaru całego kraju, osoby upoważnionej do wycofania oferty wstępnej przed terminem składania ofert, wycofania oferty i wycofania się z aukcji.

Rozdział 2 „Tryb przeprowadzenia aukcji warunki uczestnictwa w aukcji”

· Doprecyzowano warunki uczestnictwa w aukcji wskazując, że uczestnik aukcji może ubiegać się jedynie o taką liczbę rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz, której uzyskanie:

a) nie doprowadzi do przekroczenia 20 MHz posiadanego łącznie widma częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej przez uczestnika aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji,

b) a w przypadku gdy uczestnik aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji posiada/ją częstotliwości z pasma 900 MHz dodatkowo nie doprowadzi do przekroczenia 40 MHz posiadanego łącznie widma częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej i pasma 900 MHz przez uczestnika aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji.

· Doprecyzowano tryb składania ofert wstępnych oraz tryb ich wycofywania przed upływem terminu do składania ofert.  Sprecyzowano zapisy dotyczące utraty wadium.

Rozdział 5 „Aukcja próbna”

Doprecyzowano zapisy przeprowadzenia aukcji próbnej (8h szkolenia dla wszystkich i po 8h zdalnej aukcji próbnej dla każdego Uczestnika aukcji).

Rozdział 6 „II etap aukcji”

· Wskazano dokładniejszy opis informacji przedstawianych uczestnikowi aukcji przez ESA (dodano zapis mówiący o przedstawianiu informacji o popycie na dany blok częstotliwości, zapis mówiący o informacjach przedstawianych w związku z depozytem).

· Potwierdzono wprost, że uczestnik aukcji będzie mógł eksportować dane historyczne z ESA.

· Wprowadzono zapis umożliwiający skrócenie rundy przez Komisję aukcyjną, w przypadku gdy wszyscy zakończyli swoje „działania” (złożenie ofert lub PWS) w danej rundzie aukcji.

· Wykreślono zapis zakazujący powrotu na bloki częstotliwości z których wcześniej przeniesiono oferty na inny blok.

· W związku z wprowadzeniem możliwości składania ofert w trybie awaryjnym oraz zniesieniem zakazu powrotu na bloki częstotliwości z których wcześniej przeniesiono oferty na inny blok zmniejszono liczbę PWS z 8 na 4 (w pierwszej konsultowanej dokumentacji były 3 PWS).

· Wprowadzono tryb awaryjnego składania ofert przy jednoczesnym utrzymaniu możliwości zgłoszenia PWS w trybie awaryjnym, zamiast złożenia oferty w trybie awaryjnym.

· Doprecyzowano zapisy dotyczące ilości dostępnych cen dla każdego bloku częstotliwości w każdej rundzie aukcji (potwierdzono, że uczestnik aukcji w pierwszej rundzie może wybierać z pośród 6 cen, a w pozostałych rundach z pośród 5 cen).

· Doprecyzowano informacje dotyczące depozytu, poprzez potwierdzenie że uczestnik aukcji nie wpłaca za każdym razem całego wymaganego depozytu, ale dopłaca wymaganą kwotę do depozytu już wpłaconego).

· Doprecyzowano informacje dotyczące ustalania rankingu ofert.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej