Drugie konsultacje aukcji 800/2600 ogłoszone. Co zmieniono? [aktualizacja]

Publikacja: 17.02.2014 20:13

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił w poniedziałek wieczorem drugie już w ciągu ostatniego półrocza konsultacje dokumentacji aukcji częstotliwości z zakresu 800/2600 MHz.

UKE przyjmuje stanowiska zainteresowanych do 19 marca.

Warunki brzegowe pozostały niezmienione. Oferowanych jest 5×10 MHz (duplex) z zakresu 800 MHz, gdzie minimalna cena za blok 10 MHz to 250 mln zł oraz 14×10 MHz (duplex) pasma z zakresu 2600 MHz, gdzie za blok trzeba zapłacić minimum 25 mln zł.

Projekt konsultowanej dokumentacji aukcyjnej przewiduje, że każdy z podmiotów biorących udział w aukcji (przy uwzględnieniu zapisów dotyczących grupy kapitałowej wskazanych w dokumentacji aukcyjnej) będzie mógł w wyniku jej przeprowadzenia uzyskać:

* maksymalnie dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz (co stanowi łącznie 20 MHz widma z pasma 800 MHz),

* maksymalnie cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 2,6 GHz (co stanowi łącznie 40 MHz widma z pasma  2,6 GHz).

Pozostawiono ograniczenia (tzw. market cap) dla podmiotów posiadających już częstotliwości z zakresu 900 MHz (do maksymalnie 40 MHz zasobów w zakresu 800 i 900 MHz).

Pojawił się tu przy tym nowy zapis ograniczający możliwość koncentracji pasma z zakresu 800 MHz. Zgodnie z nim,  „uczestnik aukcji może ubiegać się jedynie o taką liczbę rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz, której uzyskanie: nie doprowadzi do przekroczenia 20 MHz posiadanego łącznie widma częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej przez uczestnika aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji” (…).

Zmianie uległa też liczba rund, w których uczestnik może zaniechać licytowania. W wersji dokumentacji ogłoszonej 30 grudnia ub.r. ustalono ją na 8. Obecnie – obniżono do 4.

To zmiany zauważone przy pobieżnej lekturze dokumentów.

UKE poinformował w komunikacie dla prasy również o innych zmianach wprowadzonych w dokumentacji w ramach tzw. „Informacji dodatkowych”.

Najważniejsze zmiany doprecyzowujące zapisy dokumentacji wg UKE:

Tytuł Dokumentacji:

Zmieniono tytuł wskazując wszystkie 19 zakresów częstotliwości, które są przedmiotem aukcji.

Wyjaśnienia i definicje:

Wprowadzono doprecyzowania niektórych pojęć, dodano definicje dnia roboczego, obszaru całego kraju, osoby upoważnionej do wycofania oferty wstępnej przed terminem składania ofert, wycofania oferty i wycofania się z aukcji.

Rozdział 2 „Tryb przeprowadzenia aukcji warunki uczestnictwa w aukcji”

· Doprecyzowano warunki uczestnictwa w aukcji wskazując, że uczestnik aukcji może ubiegać się jedynie o taką liczbę rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz, której uzyskanie:

a) nie doprowadzi do przekroczenia 20 MHz posiadanego łącznie widma częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej przez uczestnika aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji,

b) a w przypadku gdy uczestnik aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji posiada/ją częstotliwości z pasma 900 MHz dodatkowo nie doprowadzi do przekroczenia 40 MHz posiadanego łącznie widma częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej i pasma 900 MHz przez uczestnika aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji.

· Doprecyzowano tryb składania ofert wstępnych oraz tryb ich wycofywania przed upływem terminu do składania ofert.  Sprecyzowano zapisy dotyczące utraty wadium.

Rozdział 5 „Aukcja próbna”

Doprecyzowano zapisy przeprowadzenia aukcji próbnej (8h szkolenia dla wszystkich i po 8h zdalnej aukcji próbnej dla każdego Uczestnika aukcji).

Rozdział 6 „II etap aukcji”

· Wskazano dokładniejszy opis informacji przedstawianych uczestnikowi aukcji przez ESA (dodano zapis mówiący o przedstawianiu informacji o popycie na dany blok częstotliwości, zapis mówiący o informacjach przedstawianych w związku z depozytem).

· Potwierdzono wprost, że uczestnik aukcji będzie mógł eksportować dane historyczne z ESA.

· Wprowadzono zapis umożliwiający skrócenie rundy przez Komisję aukcyjną, w przypadku gdy wszyscy zakończyli swoje „działania” (złożenie ofert lub PWS) w danej rundzie aukcji.

· Wykreślono zapis zakazujący powrotu na bloki częstotliwości z których wcześniej przeniesiono oferty na inny blok.

· W związku z wprowadzeniem możliwości składania ofert w trybie awaryjnym oraz zniesieniem zakazu powrotu na bloki częstotliwości z których wcześniej przeniesiono oferty na inny blok zmniejszono liczbę PWS z 8 na 4 (w pierwszej konsultowanej dokumentacji były 3 PWS).

· Wprowadzono tryb awaryjnego składania ofert przy jednoczesnym utrzymaniu możliwości zgłoszenia PWS w trybie awaryjnym, zamiast złożenia oferty w trybie awaryjnym.

· Doprecyzowano zapisy dotyczące ilości dostępnych cen dla każdego bloku częstotliwości w każdej rundzie aukcji (potwierdzono, że uczestnik aukcji w pierwszej rundzie może wybierać z pośród 6 cen, a w pozostałych rundach z pośród 5 cen).

· Doprecyzowano informacje dotyczące depozytu, poprzez potwierdzenie że uczestnik aukcji nie wpłaca za każdym razem całego wymaganego depozytu, ale dopłaca wymaganą kwotę do depozytu już wpłaconego).

· Doprecyzowano informacje dotyczące ustalania rankingu ofert.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu