Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłosił dziś wyrok w sporze Netii z dyrektorem Izby Skarbowej o około 60 mln zł. – Skarga została oddalona – poinformował nas przedstawiciel spółki z sali sądowej. Wyrok nie jest prawomocny.

Jak podała Polska Agencja Prasowa przedstawiciele Netii zasygnalizowali zamiar złożenie skargikasacyjnej od dzisiejszej decyzji sądu.

Netia procesuje się z dyrektorem Izby Skarbowej, który zdecydował, że spółka zalega z płatnościami podatkowymi za 2003 r. Ustalił kwotę podstawową zaległości na około 35 mln zł plus odsetki. Netia wpłaciła w sumie do urzędu około 60 mln zł, ale od decyzji się odwołała. Jej zarząd uważa, że istnieje duża szansa na odzyskanie pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami.