5 lipca spółka Milmex Systemy Komputerowe przydzieliła inwestorom kolejną transzę obligacji, środki z emisji których służą jej do budowy sieci szerokopasmowego radiowego dostępu do Internetu Netmaks.

Tym razem Milmex sprzedał 12 podmiotom obligacje o nominale 3 mln zł (3 tys. papierów po 1000 zł każdy). To jedna piąta puli zaoferowanej do sprzedaży.

Firma podała też, że w związku z obniżeniem stóp procentowych przez RPP, jej obligacje w tzw. „piątym okresie odsetkowym” trwającym od 9 lipca do 9 października będą miały oprocentowanie w wysokości 9,69 proc. Składa się na nie 3-miesięczny WIBOR o wysokości 2,69 proc. i 7-proc. marża.

Przed emisją obligacji Milmex podał wyniki za I kw. br.: jego przychody wyniosły 15,4 mln zł, EBITDA 8,6 mln zł, a zysk netto 0,7 mln zł. Firma miała na koniec marca około 32 mln zł zobowiązań finansowych, w tym nieco ponad 25 mln zł z tytułu obligacji.

2012 r. zakończyła z blisko 98 mln zł przychodów i ponad 38 mln zł zysku netto.