Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podczas dzisiejszej debaty na temat kanałów technologicznych poinformowała oficjalnie, że internetowy serwis Krajowego Forum Szerokopasmowego przekształcił się w portal Polska Szerokopasmowa.

– Liczymy, że dzięki temu budowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka platforma komunikacji pomiędzy środowiskami, dla których ważny jest rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, stanie się jeszcze bardziej pożyteczna – podkreśliła Anna Streżyńska.

W ramach portalu Polska Szerokopasmowa ma działać kilka zintegrowanych portali internetowych zawierających informacje oraz materiały informacyjno-edukacyjne poświęcone problemom inwestycji szerokopasmowych, łączności cyfrowej, cyfryzacji, nowych mediów i szeroko pojętej komunikacji elektronicznej. W pierwszej kolejności ruszyły serwisy poświęcone Naziemnej Telewizji Cyfrowej oraz absurdom prawnym – Kafka.

Portal Polska Szerokopasmowa jest tworzony w ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.