[b]Senat Rzeczpospolitej Polskiej[/b] na j[link=http://www.senat.gov.pl/k7/pos/070/070porz.htm]utrzejszym posiedzeniu plenarnym rozpatrzy[/link] przyjętą już przez Sejm nowelizację [i]ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.[/i] Przypomnijmy, że regulacja ta eliminuje nowe instalacje sieci radiowych z tzw. stref A miejscowości uzdrowiskowych, czyli z 44 polskich miejscowości.

Branża telekomunikacyjna od kilkunastu miesięcy walczy z planowaną zmianą przepisów, argumentując, że nie ma żadnych racjonalnych podstaw do ograniczana rozwoju sieci komórkowych w ścisłych rejonach uzdrowisk, jak również, że przepis spowoduje niedostatek nowoczesnych usług mobilnych (głównie transmisji danych w sieciach UMTS) dla mieszkańców i gości tych miejscowości.

Protesty, w fazie konsultacji projektu nowelizacji, jak również pracy parlamentarnej, na nic się na razie nie zdały. Nowelę w niepożądanym przez branżę kształcie przyjęła 20 stycznia Sejm. Na posiedzeniu senackich Komisji Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 26 stycznia pożądana poprawka przepadła jednym głosem. Jutro ostatnią szansę jest plenarne posiedzenia Senatu.

Reprezentująca operatorów organizacja [b]PKP Lewiatan[/b] domaga się wykreślenia zakazu lokowania instalacji sieci komórkowych i zastąpienie tego sformułowania zakazem lokowania urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W takiej sytuacji każda instalacja podlegałaby ocenie pod kątem oddziaływania na środowisko, co dawałoby szansę na jej uruchomienie.