Przegląd prasy rpkom.pl – 22 maja

Publikacja: 22.05.2015 07:30

Dziennik Gazeta Prawna

Wszystkowiedzące fabryki

Po silniku parowym, taśmie i technologiach informatycznych doświadczamy kolejnej rewolucji przemysłowej. Tym razem przedsiębiorstwa zmieni przetwarzanie danych.

A16

Dostęp do informacji wciąż utrudniony

Nie wszystkie urzędy zdążą dostosować swoje serwisy internetowe do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie spieszą się, bo nie grozi im za to żadna sankcja.

B5

Parkiet

ATM: Dywidenda wyższa niż rok temu

Obradujące w czwartek walne zgromadzenie akcjonariuszy telekomunikacyjnej spółki ATM uchwaliło jednomyślnie wypłatę dywidendy w wysokości 20 gr na akcję (wartą dziś na GPW około 10 zł). To więcej niż w 2014 r. (12 gr na akcję), ale mniej niż marzy się instytucjom finansowym.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/767805_ATM:_Dywidenda_wyzsza_niz_rok_temu.html (dostęp płatny)

Comarch: Przychody z ERP rosną

Comarch zwiększył w I kwartale sprzedaż systemów do zarządzania (ERP) o 8 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem, do 31,6 mln zł. Dane dotyczą rynku polskiego. Razem ze sprzedażą na rynku niemieckim przychody Comarchu z tego źródła wynosiły już 62,9 mln zł, co oznaczało 9-proc. wzrost. Stanowiły jedną czwartą obrotów krakowskiej grupy w tym okresie.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/767802_Comarch:_Przychody_z_ERP_rosna.html (dostęp płatny)

Puls Biznesu

ATM patrzy na koniec świata

Lider rynku centrów danych będzie kusił Niemców, Amerykanów i Hindusów, bo popyt na jego usługi w Polsce jest za mały.

http://pulsbiznesu.pb.pl/4065486,25192,atm-patrzy-na-koniec-swiata (dostęp płatny)

Niemiecki analityk poleca Hawe

W rekomendacji, którą zamówiła firma świadcząca usługi PR dla światłowodowej spółki, cenę docelową wyznaczono na 3,90 zł.

http://pulsbiznesu.pb.pl/4065448,86426,niemiecki-analityk-poleca-hawe (dostęp płatny)

Google szuka nowego Doodlera

Internetowy gigant poszukuje osoby, która podzieli się swoimi bazgrołami z całym światem. Oferuje pracę na pełny etat.

http://pulsbiznesu.pb.pl/4065445,47952,google-szuka-nowego-doodlera (dostęp płatny)

Rzeczpospolita

Comarch: milion złotych z chmury

Co­march zwięk­szył w I kwar­ta­le, w po­rów­na­niu z ze­szłym ro­kiem, sprze­daż sys­te­mów do za­rzą­dza­nia (ERP) na ryn­ku kra­jo­wym o 8 proc., do 31,6 mln zł. Ra­zem z przy­cho­da­mi z ryn­ku nie­miec­kie­go ob­ro­ty pio­nu ERP wy­no­si­ły już 62,9 mln zł, co ozna­cza­ło 9-proc. wzrost.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1277139-Comarch:-milion-zlotych-z-chmury.html (dostęp płatny)

Cyfrowa rewolucja w skarbówce

Podatek płatny kartą, kontrole przez internet – tak mają wyglądać już wkrótce kontakty z urzędami skarbowymi.  Spory o zasadę orzekania na korzyść podatnika, które stały się nawet elementem kampanii wyborczej, przysłoniły kilka innych korzyści, jakie już wkrótce mogą odczuć podatnicy. W przyjętym w ostatni wtorek rządowym projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej znalazło się wiele rozwiązań unowocześniających techniczną stronę kontaktów z fiskusem. I to już od początku przyszłego roku.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1277155-Cyfrowa-rewolucja-w-skarbowce.html (dostęp płatny)

Firmy nie utworzą konsorcjum, ale mogą wybrać podwykonawcę

W konkursie o unijne dotacje na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mogą brać udział wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy. Jednak już przy realizacji projektu mogą sobie dobrać do pomocy jednostkę naukową.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1276969-Firmy-nie-utworza-konsorcjum-ale-moga-wybrac-podwykonawce.html (dostęp płatny)

Dziennik Gazeta Prawna

Wszystkowiedzące fabryki

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?