Urząd Komunikacji Elektronicznej zawarł porozumienie z Politechniką Warszawską dotyczące  współpracy i wspólnych działań w zakresie elektroniki, informatyki i telekomunikacji.

Jak informuje UKE współpraca będzie dotyczyć wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych i dydaktycznych, m.in w  zakresie systemów teletransmisyjnych i sieci telekomunikacyjnych, zintegrowanych platform teleinformatycznych, narzędzi programistycznych oraz nowoczesnego wykorzystania globalnej sieci informatycznej.

Politechnika będzie też odpłatnie udostępniać urzędowi posiadaną bazę aparaturowo-sprzętową czy  laboratoria badawcze, a UKE będzie organizować praktyki i staże dla studentów i doktorantów PW.