– Zainteresowanie możliwością dostępu do sieci TP za pośrednictwem naszego węzła nie jest duże. Do tej pory skorzystało z niego kilku klientów. Barierą jest cena portu na routerrach TP oraz trudności z zestawieniem łączy Metro Ethernet do sieci małych operatorów. Widzimy jednak, że TP stara się uatrakcyjnić ofertę – powiedział Sylwester Biernacki, szef węzła PLIX w rozmowie z rpkom.pl podczas trwającej w Wiśle VI Ogólnopolskiej Konferencji iNET-meeting.

Od kwietnia br. obowiązuje nowa oferta na dostęp do sieci TPnet i wymianę ruchu IP z narodowym operatorem w cenie 27-33 zł za megabit netto. Do tego dochodzi konieczność zestawienia linii transmisyjnej do węzłów sieci TP. Dla alternatywnych operatorów największą barierą jest lokalny brak infrastruktury dostępowej (TP preferuje sieć i usługę transmisyjną Metro Ethernet). Koszty jej wybudowania czynią ofertę na dostęp do TPnetu mało atrakcyjną. Drugim ograniczeniem jest cena portu na routerach operatora w wysokości 2 tys. zł netto miesięcznie. Według nieoficjalnych informacji TP obawiała się zaoferować cenę niższą z powodu regulowanych cen swoich usług (oferta na TPnet regulowana nie jest, ale na zbliżone usługi obowiązują zatwierdzane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oferty ramowe).

TP rozważa możliwość obniżenia kosztów portu poprzez multiplikowanie dostępu na jeden port w routerze za pośrednictwem przełączników sieciowych.