Hawe Telekom podpisała umowę z TP Teltech na wykonanie projektów oraz robót budowlanych w związku z realizacją projektu „Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim”. Przewidywane przychody Hawe Telekom z tej  umowy wyniosą około 22 mln zł.

Zadaniem Hawe Telekom będzie zaprojektowanie i wybudowanie, wraz z dostawą materiałów, infrastruktury sieci szerokopasmowej na obszarze województwa lubuskiego w powiatach Międzyrzecz, Świebodzin, Żagań, Żary.

Inwestycja będzie realizowana etapami. Oddanie do eksploatacji pierwszych 124 relacji sieci szkieletowej planowane jest do końca 2012 roku.

Głównym celem projektu „Szerokopasmowe Lubuskie” jest rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w województwie lubuskim oraz likwidacja wykluczenia cyfrowego na tym terenie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu to ponad 150 mln zł. W marcu ubiegłego roku władze woj. lubuskiego podpisały umowę z TP na realizację tego projektu.