Netia wygrała przetarg ogłoszony przez Kancelarię Senatu na świadczenie usług telefonii stacjonarnej (ISDN PRA). Oferta telekomunikacyjnej spółki miała wartość 285 tys. zł brutto. Z kolei GTS Poland za realizację zadania zażądał 307 tys. zł brutto. Umowa obowiązywała będzie cztery lata.

W postępowaniu wzięły udział łącznie cztery podmioty. Oferta DID została odrzucona, ponieważ firma nie wpłaciła wadium. Z kolei Orange Polska „nie zawarła w ofercie informacji dotyczących dysponowania zespołem dedykowanym do obsługi zamawiającego w zakresie kontaktów dotyczących bieżącej eksploatacji łączy”.

Specyfika klienta sprawiła, że kładł od szczególnie duży nacisk na bezpieczeństwo i niezawodność usługi. Dlatego Netia musi doprowadzić łącza dwiema niezależnymi drogami światłowodowymi, a ruch głosowy musi być obsługiwany poprzez dwie niezależne centrale miejskie.