Obsługa poczty elektronicznej, archiwum dokumentów, komunikator i zewnętrzny serwer – z takich rozwiązań najczęściej korzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o „chmurę”. Większość z nich uważa, że narzędzia „chmurowe” obniżają koszty funkcjonowania firmy – wynika z badania przeprowadzonego przez Idea Bank i Tax Care.

Aż dwie trzecie firm wybranych do badania (zetknęły się z pojęciem „chmura”) jest zdania, że narzędzia z zakresu „cloud computing” mogą obniżyć koszty funkcjonowania firmy. Tylko 9 proc. badanych twierdzi, że ich stosowanie nie prowadzi do obniżki kosztów.

Spośród firm deklarujących kontakt z pojęciem „chmura” 60 proc.  przyznaje, że w różnej postaci wykorzystuje ją w swojej działalności. Najczęściej jest to poczta e-mail, ale mikrofirmy stosunkowo często korzystają też z zewnętrznych narzędzi do archiwizacji dokumentów, a także komunikatorów i zewnętrznych serwerów do przechowywania danych. Relatywnie dużą popularnością cieszą się też zewnętrzne kalendarze. Najrzadziej wykorzystywane są natomiast narzędzia do monitoringu pracowników i zarządzania ich pracą. To jednak można tłumaczyć faktem nadreprezentacji w badaniu przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

Badanie przeprowadzone przez Idea Bank i Tax Care wykazało z kolei, że największa grupa ankietowanych (36 proc.) – uważa, że przechowywanie danych w „chmurze” jest bezpieczniejsze od przechowywania ich na komputerze przedsiębiorcy. 28 proc. nie wyrobiło sobie jeszcze zdania na ten temat. Tylko 16 proc. twierdzi natomiast, że korzystanie z zewnętrznych rozwiązań IT sprowadza na firmę dodatkowe ryzyko. Zdaniem autorów badania można więc uznać, że wśród mikroprzedsiębiorców obawy przed stosowaniem „chmury” są relatywnie niewielkie.