Do 23 kwietnia trwają konsultacje w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych, takich jak szkoły. Resort cyfryzacji planuje wydanie tego rozporządzenie, ponieważ 22 stycznia 2015 r. upływa termin obowiązywania dotychczasowych przepisów.

MAiC zapowiada, że dostosuje projektowane przepisy o przepływności do celów wskazanych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej – z 2 Mb/s do co najmniej 30 Mb/s.

Resort wyjaśnia równocześnie, że dostęp ten nie będzie świadczony w ramach usługi powszechnej, ponieważ obecnie żaden przedsiębiorca telekomunikacyjny nie jest wyznaczony do tego (do 2011 r. była nim Telekomunikacja Polska).

MAiC podkreśla jednak, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego w latach 2014-20 ze wsparciem funduszy unijnych znajdą się środki na wparcie podłączenia do sieci szkół publicznych.