Urząd  Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podpisał umowę dotyczącą zarządzania projektem „Sieć Szerokopasmowa Polski wschodniej” w woj. podkarpackim. Wykonawcą realizującym zadania inżyniera kontraktu zostało konsorcjum firm Grontmij Polska (lider konsorcjum) i  CTG.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi takie czynności jak: opracowanie szczegółowej metodyki zarządzania projektem i zarządzanie nim, nadzór nad pracami projektowymi oraz nad uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń na budowę, nadzór nad wykonaniem oraz odbiór robót budowlanych, usług i dostaw objętych projektem, opracowanie koncepcji dla części szkoleniowej i informacyjno-promocyjnej, przeprowadzenie działań szkoleniowych oraz informacyjno-promocyjnych oraz prowadzenie rozliczeń dla projektu.

W wyniku realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego powstanie 2 tys. km szkieletowej sieci światłowodowej i ponad 200 węzłów dystrybucyjnych na obszarach uważanych za nieopłacalne dla tego typu inwestycji. Wartość projektu to ponad 294 mln zł, z czego ponad 200 mln tej kwoty pochodzić będzie ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.