– Prowadzimy rozmowy z Telekomunikacją Polską w sprawie uzupełnienia podpisanego w ubiegłym roku porozumienia o światłowody. Decyzje w tej sprawie powinna zapaść w tym, a najpóźniej w następnym tygodniu. W tym roku już to się nie uda, ale liczymy, że w 2011-2012 roku inwestycje TP objęłyby już także sieci optyczne – mówi Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jej zdaniem inwestycje w wysokoprzepustowe sieci nowej generacji umożliwią działanie nowych aplikacji i serwowanie abonentom nowych usług, przede wszystkim multimedialnej rozrywki. To z kolei ma być warunkiem budowania świadomości usług szerokopasmowych i popytu na nie w społeczeństwie.