Wczorajszą datę trudno uznać, mimo wszystko, za przełomową, gdyż zgodnie z szacunkami fińskiego Ministerstwa Transportu i Łączności dostęp do broadbandu zagwarantowanego od wczoraj prawem (łącze o przepływności 1 Mb/s) już teraz jest możliwy praktycznie w całej Finlandii. Potężnym wyzwaniem będzie jednak zaplanowane na 2015 r. rozszerzenie zakresu usługi powszechnej o łącza 100 Mb/s. Dostępy tej prędkości mają być dostarczane w technologii światłowodowej, a plany zakładają, że za pięć lat każdy obywatel Finlandii będzie mieszkał nie dalej jak 2 km od najbliższego światłowodu. Oznaczać to będzie konieczność wybudowania ok. 130 tys. przyłączy za ok. 400 mln euro. Większość tej sumy zapewni Unia Europejska i operatorzy telekomunikacyjni, którzy zostali zobowiązani do poniesienia minimum jednej kosztów inwestycji, jeśli na danej infrastrukturze zamierzają świadczyć usługi. W Polsce na razie nie ma tematu włączenia dostępu do szerokopasmowego internetu do usługi powszechnej. Urząd Komunikacji Elektronicznej na razie jest przeciwny takiemu rozwiązaniu.