Spółka Telmax zrealizuje ze wsparciem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego projekt Nadmorskiej Sieci Szerokopasmowej, realizowanej na terenie powiatów: puckiego, wejherowskiego i lęborskiego. Wartość projektu wynosi 16,3 mln zł, z czego 7,3 mln zł stanowi dofinansowanie unijne. Łącznie ma powstać 177 km sieci światłowodowej.

Wcześnie władze woj. pomorskiego podobne umowy podpisały z Telekomunikacją Polską i ze spółką Skorpion-Computer. TP na obszarze prawie całego województwa na zbudować sieć o łącznej długości 1,6 tysiąca km, która ma umożliwić uzyskanie szerokopasmowego dostępu do internetu przez mieszkańców 253 miejscowości oraz modernizację istniejącej sieci w 58 miejscowościach. Wartość tego projektu wynosi 156 mln zł, z czego unijna dotacja ma wynieść 36 mln zł.

Spółka Skorpion-Computer ma zbudować sieć na terenie części powiatów: lęborskiego, bytowskiego, wejherowskiego i kartuskiego. Wartość tego projektu wynosi ponad 3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi ponad 1 mln zł. Dzięki tym trzem umowom w woj. pomorskim u na terenie 17 powiatów w 68 gminach na tzw. białych plamach powstanie 2085 km sieci światłowodowej.