Największy z projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych finansowanych z funduszy unijnych „Internet dla Mazowsza” o wartości prawie 500 mln zł ma już notyfikację Komisji Europejskiej.

Projekt przewiduje wybudowanie m.in. 3680 km sieci światłowodowej, 42 węzłów szkieletowych, oraz 308 węzłów dystrybucyjnych. Dzięki projektowi Internet Dla Mazowsza poza światłowodową siecią szkieletowo-dystrybucyjną powstanie sieć dostępowa NGA-FTTB (Next Generation Access – Fiber To The Building) w 33 miejscowościach.

Teraz wojwództwo musi wyłonić projektanta i wykonawcę sieci, który później  będzie oferował też usługi hurtowe. Chętnych nie powinno zabraknąć. Postępowaniu w woj. mazowieckim bacznie przyglądają się m.in. Netia oraz  konsorcjum TP Teltch z Hawe i Alcatel-Lucent.