Milmex Systemy Komputerowe poinformował, że weszła w życie umowa inwestycyjna z izraelskim funduszem Cameron Private Investment, a także ze spółką giełdową Weglopex Holding (Cameron ma ponad 90 proc. jej akcji).

Parafowano umowy objęcia udziałów w Milmeksie, zgodnie z którymi Cameron obejmie 40 proc., a Węglopex 10 proc.

Jak informuje Milmex, umowa inwestycyjna zobowiązuje ww. inwestorów do przeprowadzenia w spółce „restrukturyzacji kapitałowej i inwestycyjnej i niezbędne jej dokapitalizowanie w celu uzyskania przez spółkę pełnej płynności finansowej, zdolności do regulowania inwestycyjnych i operacyjnych zobowiązań, a także w celu zintensyfikowania jej rozwoju”.

Jak zapewniono, od 7 maja zespół restrukturyzacyjny będzie prowadził działania pod kierunkiem funduszu Cameron i zgodnie ze strategią funduszu bezzwłocznie zostaną podjęte negocjacje z wierzycielami pozwalającymi ustalić harmonogram uregulowania dotychczasowych zobowiązań Spółki, w tym w pierwszej kolejności wobec obligatariuszy oraz instytucji finansowych.

„Podjęte zostaną również bezzwłoczne działania w celu przywrócenia funkcjonowania szerokopasmowej sieci NetMaks w całym jej wieloregionalnym obszarze” – podał Milmex nie informując, kiedy może się to wydarzyć.