W Bydgoszczy władze miasta uruchomiły SMS-owy system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach mogących wystąpić na terenie miasta.

Oprócz ostrzegania o zagrożeniach (ostrzeżenia, alarmy związane z sytuacjami kryzysowymi w mieście zagrażającymi życiu, zdrowiu, mieniu i środowisku, a także o zasadach zachowania się po ich wystąpieniu) system umożliwia również wysyłanie bezpłatnych informacji np. o odbiorze prawa jazdy, dowodu osobistego, imprezach kulturalnych, utrudnieniach komunikacyjnych itp.

Miejskie służby zarządzania kryzysowego w Bydgoszczy przetestowały oferty pięciu firm specjalizujących się w tej technologii. Najlepszą ofertą była spółka Samorządowy Informator SMS z Wrocławia. Ich system działa już w Poznaniu. Z technologii tej firmy skorzystało ponad 200 gmin w całej Polsce.