Andrzej Ochocki pracował w PTC od 1996 r. Od 2006 r. kierował biurem usług szerokopasmowych. Jego obowiązki, jako szefa tego biura, zostały rozparcelowane pomiędzy Pawła Kokoszę, Maciej Swata i Marka Wcisło.