Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji opublikowała swoją opinię w sprawie projektu ustawy powołującej Międzyresortowego Operatora Systemu Teleinformatycznego, czyli superoperatora telekomunikacyjnego pod auspicjami resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Stanowisko PIIT jest ostrożne, ale izba zwraca uwagę m.in.,. na konieczność nie powielania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz stworzenia praktycznie od nowa całej koncepcji wykorzystania rządowego operatora przez jednostki administracji państwowej.

PIIT skrytykował też założenie o 50-proc. oszczędnościach, jakie mieliby osiągnąć beneficjenci usług MOST w porównaniu z komercyjną ofertą operatorską. Byłoby to możliwe w przypadku gdyby MOST miał znacznie mniejsze koszty działalności niż komercyjni konkurencji, co wg. PIIT „wydaje się trudne do spełnienia”.

Izba wskazuje także, że choć MSWiA próbuje zachęcać samorządy do współpracy w pierwszej kolejności z ministerstwem i docelowo z MOST-em, a nie komercyjnymi telekomami, to skutki takiej polityki są trudne do przewidzenia. Powodem są „mniejsze kompetencje, doświadczenia i uprawnienia w zakresie biznesu telekomunikacyjnego”.

Pełny tekst stanowiska PIIT można znaleźć tutaj.