Niemal połowa menedżerów z 52 krajów świata uważa, że wdrożenie tzw. chmury informatycznej w ich firmach wiąże się z ryzykiem osłabienia bezpieczeństwa i naraża sieć na wzmożone ataki hakerów – podaje Światowe Badanie Bezpieczeństwa przeprowadzone przez firmę Ernst & Young. Na drugim miejscu raport umieścił zagrożenia związane z wykorzystywaniem do celów biznesowych smartfonów i tabletów. Okazuje się, że technik szyfrowania danych używa mniej niż połowa urządzeń mobilnych w firmach.

– Dzięki urządzeniom mobilnym, masowo wykorzystywanym obecnie przez polskie i międzynarodowe firmy, zmienił się trwale model prowadzenia biznesu – twierdzi Kazimierz Klonecki z Ernst & Young. – Niewiele firm dostrzega jednak ryzyko związane z tym, że dane w prosty sposób opuszczają dziś tradycyjne „granice przedsiębiorstwa” i w znacznie większym stopniu narażone są na ujawnienie.

Tabletów używa  obecnie lub ma zamiar używać aż 80 proc. badanych przedsiębiorstw, a z chmury korzysta lub planuje jej wdrożenie ponad 60 proc. ankietowanych. Dwie trzecie z nich zdaje sobie sprawę z ryzyka ataków hakerskich na poufne informacje, ale tylko 30 proc. dostosowało strategię bezpieczeństwa danych w swojej firmie do nowych technologii, w tym przede wszystkim tabletów i usług Cloud Computing. Połowa firm nie prowadzi dokumentacji swojej strategii bezpieczeństwa informacji i tyle samo twierdzi, że ich systemy zabezpieczeń nie są w stanie sprostać potrzebom organizacji.

Na tle tych niepokojących wiadomości optymizmem napawa fakt, że niemal 60 proc. menedżerów zamierza w ciągu najbliższego roku zwiększyć budżety na ochronę bezpieczeństwa informacji. Prawie 90 proc badanych uważa, że skutecznym na to sposobem jest zewnętrzna certyfikacja.