Giełdowy fundusz [b]NFI Midas[/b] poinformował, iż spółka telemarketingowa [b]Multichannel Marketing Group[/b] przedstawiła do wykupu weksle, żądając zapłaty ponad 1 mln zł z tytułu usług świadczonych na rzecz użytkowników komórkowej marki „w Rodzinie”, jaką prowadziła spółka [b]Centernet[/b]. Centernet jest spółką zależną NFI Midas, który ręczył jej zobowiązania.

Fundusz odrzuca roszczenie MCM Group. Jego zdaniem zasadne są jedynie faktury na kwote ok. 600 tys. zł. Ponadto MCM Group w niewłaściwy sposób naliczał opłaty za świadczone przez siebie usługi w efekcie czego Centernet nadpłacił kwotę blisko 2 mln zł. Z dokonanego przez NFI Midas bilansu wynika, że to MCM Group jest winne kwotę ok. 1,3 mln zł.

Chociaż Centernet formalnie należy do NFI Midas, to powiązane jest również z grupą [b]Aero2[/b] poprzez osobę prezesa zarządu obu spółek [b]Adama Kuriańskiego[/b]. Tym samym spółka znajduje się w orbicie wpływów [b]Zygmunta Solorza[/b]. Aero2 udzielało Centernetowi pożyczek na finansowanie działalności.