[b]Ministerstwo Spraw Zagranicznych[/b] szuka firmy, która skonfiguruje sieć teleinformatyczną łączącą polskie ambasady i placówki dyplomatyczne na całym świecie. Wartość projektu może sięgnąć 70 mln zł.

Resort spraw zagranicznych chce połączyć siecią teleinformatyczną 70 polskich placówek dyplomatycznych z co najmniej 50 państw. Sieć ma umożliwiać przesył danych, głosu i obrazu oraz, jak można przeczytać w ogłoszeniu o rozpoczęciu postępowania, stanowić [i]podstawowe medium przekazu dla wszystkich rodzajów systemów teleinformatycznych, aktualnie obecnych w resorcie jak i dla tych, które będą wdrożone w przyszłości[/i].

Zamówienie obejmie m. in. wdrożenie aplikacji VoIP i Video over IP oraz instalację telefonów i innego sprzętu, a także zapewnienie infrastruktury VoIP z publicznymi sieciami telefonicznymi. W ramach projektu wykonawca będzie odpowiadał również za integrację wdrażanych systemów i usług z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami i usługami, z których korzysta MSZ.

MSZ stawia wysoką poprzeczkę przed wykonawcą. Powinien dysponować punktami dostępowymi (lub mieć możliwość szybkiego ich uruchomienia) do sieci szkieletowej w co najmniej 38 z 50 państw, w których działają nasze ambasady. Podobnie powinien mieć (lub móc szybko uruchomić) centrum zarządzania i monitorowania, które w sposób ciągły będzie nadzorowało sieć stworzoną dla resortu i dbało o jej sprawne funkcjonowanie.

MSZ deklaruje, że wartość projektu może wynieść od 125 tys. do 40 mln euro. Na podstawie wadium, które wynosi 2,22 mln euro, można szacować, że budżet przygotowany przez zamawiającego ma wartość blisko 70 mln zł. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana na cztery lata a płatności będą regulowane miesięcznie. Resort zastrzega, że wybierze pięć firm, spośród których, w drodze dialogu konkurencyjnego, wybierze wykonawcę. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w negocjacjach powinny zgłaszać swoje oferty do 29 listopada.