Zamiast 1 mln nowych linii do 2012 r., zamierza wybudować 2,5 mln linii światłowodowych bezpośrednio do mieszkan abonentów i biur przedsiębiorstw. W oficjalnych komunikatach BT twierdzi, że zmiana planów nie pociągnie za sobą zmiany budżetu przedsięwzięcia określonego w 2008 r. na 1,5 mld funtów.

Według przedstawicieli BT plan modernizacji sieci telekomunikacyjnej idzie tak dobrze, że 1,5 mln nowych linii dostępnych będzie dla klientów już latem 2010 r. Łącznie w ciągu najbliższych trzech lat BT planuje objąć sieciami nowej generacji – za pośrednictwem linii optycznych oraz VDSL – 10 mln gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii.

Krytyczni brytyjscy obserwatorzy powątpiewają, czy rzeczywiście BT może podwoić cel inwestycyjny bez korekty budżetu całego przedsięwzięcia. Ich zdaniem operator propagandowo wspiera kampanię brytyjskiego rządu, który promuje intensywnie swój plan Digital Britain.