Dystrybutor gazu ogłosił zamówienie na usługi dzierżawy łączy i transmisji danych. Sieć ma połączyć 71 lokalizacji Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w regionie Poznania, Kalisza, Koszalina, Poznania i Szczecina. Przepływności zamawianych łączy w warstwie IP wynosi od 512 kb/s do 32 Mb/s. Sieć ma zostać zrealizowana w technologii MPLS z gwarantowanymi parametrami jakości. Zamawiający przeznaczył na realizację 40-miesięcznego kontraktu kwotę 6 mln zł. Kryterium wyboru najlepszej oferty będzie jej wartość (100-proc. kryterium). Zamawiający czego na oferty do 9 lipca br. a zwycięzca przetargu będzie miał 13 tygodni na skonfigurowanie sieci od chwili podpisania umowy.