Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport z badań wskaźników jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2012 roku.

UKE sprawdzał jakoś usług świadczonych przez poszczególnych operatorów z podziałem na ich rodzaje (telefonia, faks, transmisja danych) w sieciach stacjonarnych (PSTN) i komórkowych (GSM).

W przypadku sieci stacjonarnych stopa nieskutecznych wywołań w ruchu wychodzącym od poszczególnych operatorów w wiekszości z badanych sieciach (m.in. TP, Multimedia Polska, Telefony Podlaskie) nie przekraczała wartości akceptowalnej, tj. 0,5 proc. Lekkko ponad tym wskaźnikiem była Netia (0,52 proc.). Najgorzej wypadły sieci MNI Telekom, gdzie wskaźnik ten osiągał dla ruchu wychodzącego wartość 2,64 proc. i Petrotel – aż 5,48 proc.

W przypadku połączęń z sieci stacjonarnych do sieci GSM, stopa nieskutecznych wywołań łącznie uległa pogorszeniu w stosunku od pierwszego półoracza tego roku. Dla 70 badanych central PSTN odsetek nieskutecznych połączeń do wszystkich badanych sieci komórkowych nie przekracza poziomu akceptowalengo tj. 2,5 proc.. Natomiast, w 16 badanych centralach PSTN miały miejsce przekroczenia przyjętego akceptowlanego poziomu niesuktecznych wywołań do poszczególnych badanych sieci komorkowych. Przy czym UKE analizując wyniki  nie rozstrzygał, w której sieci, stacjonarnej czy komórkowej, wystąpiła przyczyna nieskutecznego zestawienia połączenia.

Nastąpiło też pogorszenie wyników skuteczności połączeń faksowych dla prawie wszystkich badanych sieci operatorów (badano pięciu operatorów), przy czym aż w 27 przypadkach z 83 badanych skuteczność transmisji nie przekracza nawet 50 proc.