Operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej, Emitel i Energo-Tel z grupy Exatela poinformowały o podpisaniu umowy, na mocy której kontynuowana będzie ich współpraca w zakresie utrzymywania sieci światłowodowej.

Na mocy nowej umocy Energo-Tel przez kolejne dwa lata dbał będzie o utrzymanie i serwis sieci światłowodowej. Tym samym to ta firma odpowiedzialna będzie za usuwanie awarii, przeglądy i odpowiedzi na wszelakie zgłoszenia.

Firma Energo-Tel od zeszłego roku związana jest umową o współpracy z PGE Dystrybucja w zakresie utrzymywania infrastruktury telekomunikacyjnej. Od  wielu lat współpracuje też z operatorem sieci światłowodowych, Exatelem.