Ostatnie „techniczne” spotkanie członków Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej zaplanowało nadzwyczajne walne zgromadzenie członków organizacji w listopadzie bieżącego. Walne odbędzie przy okazji planowanej na koniec listopada (26-27) konferencji KIKE – 28 listopada w Ożarowie pod Warszawą. To spotkanie może zakończyć trwający od lata konflikt w organizacji.

Zaczyna się on na samej górze Izby, ponieważ w sierpniu zarząd doprowadził do wykluczenia ze swojego składu jednego z członków Arkadiusza Bindera. Ten kwestionuje procedurę wykluczenia go i zamierza domagać się przywrócenia.

Niezależnie od tego grupa członków Izby ma zastrzeżenia do pracy aktualnego zarządu (czy nawet szerzej: całej izby) i dąży do zmian personalnych i organizacyjnych.

Wszystkie powyższe problemy – pośrednio lub bezpośrednio – przekładają się na działanie podstawowych projektów Izby: hurtowych zakupów tranzytu IP i usług teletransmisyjnych (Tanie Łącze) i tzw. rozproszony węzeł wymiany ruchu (KIX).