Postulaty operatorów i rekomendacje dla zmian w prawie sformułowano po debacie na temat finansowania internetowej „ostatniej mili”, zorganizowanej przez Fundację Wspomagania Wsi, którą zrelacjonował rpkom.pl.

Witold Drożdż jest pierwszym adresatem rekomendacji, który oficjalnie się do nich ustosunkował (pisma skierowano też do Urzedu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Infrastruktury). Jak wynika z pisma ministra, działanie 8.4. PO IG działa bez zarzutu.

Zastrzeżenia operatorów co do braku informacji o tym gdzie i na jakich warunkach można podpiąć się do sieci szkieletowej, minister kwituje stwierdzeniem, że wszelkie informacje są dostępne na stronach www Urzędów Marszałkowskich. Sporną kwestię budowy tzw. przedostatniej mili, czyli sieci dystrybucyjne od infrastruktury szkieletowej w gminie do poszczególnych sołectw, minister kwituje stwierdzeniem, że „działanie 8.4 dofinansowuje budowę najefektywniejszym / najbliższym punktem dystrybucji internetu a grupą docelową”. Z kolei jeśli podłączenie końcowych odbiorców z puntem dystrybucyjnym wymaga budowy i dodatkowych nakładów, może to być wydatek kwalifikowany w ramach działania 8.4., a jego zasadność oceniona zostanie w analizie studium wykonalności. W czasie debaty FWW operatorzy skarżyli się także na to ostatnie, postulując, by zastąpić je tańszym biznesplanem. – Działanie ma charakter inwestycyjny i wymaga studium, bo ono pozwala ocenić efektywność przedsięwzięcia i ocenić zasadność zastosowania danej technologii – wyjaśnia minister Drożdż, dodając że „brane jest pod uwagę zastąpienie studium wykonalności innymi dokumentami”. Nie precyzuje jednak, jakimi.

[link=http://grafik.rp.pl/grafika2/461745]Pełne pismo ministra Drożdża do FWW.[/link]

[i]Masz pytanie: wyślij e-mail do autora: [mail=t.boguszewicz@rpkom.pl]Tomasz Boguszewicz[/mail][/i]