[b]NokiaSiemens Networks[/b] zaprezentowała technologię pod nazwą Phantom DSL, która radykalnie podnosi przepływność danych na parze miedzianej. NSN zdołał w warunkach laboartoryjnych uzyskać 825 Mb/s na odległość 400 m oraz 750 Mb/s na odległość 500 m. Choć trudno oczekiwać takich przepływności na produkcyjnej infrastrukturze, to jednak można się spodziewać z dużym prawdopodobieństwem poniesienia prędkości o 50-75 proc. w stosunku do uzyskiwanych obecnie na liniach VDSL, a więc uzyskania realnych prędkości między 150 a 200 Mb/s. To umożliwiłoby konkurencję z technologią DOCSIS 3.0.

Nad zwiększeniem efektywności popularnej infrastruktury miedzianej pracują obecnie także inni dostawcy. [b]Alcatel-Lucent[/b] uzyskał na liniach xDSL przepływności rzędu 300 Mb/s, a [b]Ericsson[/b] 500 Mb/s. Ograniczeniem są krótkie dystanse, na których można uzyskać takie prędkości, zaletą – liczba par miedzianych w eksploatacji, a więc eliminacja konieczności doprowadzenia linii optycznej do samego gniazdka abonenckiego.