Nowelizacja PT w I kwartale 2012. KTPCz także w planach

Publikacja: 30.12.2011 18:06

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowała Wykaz prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych na 2012 rok. Zawiera on listę projektów ustaw i rozporządzeń, założeń do projektów ustaw oraz innych dokumentów rządowych, nad jakimi praca jest przewidywana na przyszły rok.

Na przełomie stycznia i lutego 2012 r. mają się rozpocząć ponownie prace nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego w ramach tzw. dużej noweli europejskiej, jakiej nie udało się zrealizować w ubiegłym roku. Nowelizacja ma na celu m.in. dostosowanie polskiego prawa do pakietu dyrektyw telekomunikacyjnych przyjętych przez Parlament Europejski w 2009 r. W maju 2011 r. minął 2-letni okres przewidziany na jego wdrożenie. W listopadzie Komisja Europejska udzieliła Polsce (i 15 innym państwom UE) drugiego ostrzeżenia za niedopełnienie tej powinności.

Pośród innych dokumentów istotnych dla rynku telekomunikacyjnego, jakie wzmiankuje Wykaz prac można wymienić rozporządzenie nad zmianami w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości, które m.in. udostępnią zakres 800 MHz do cywilnego wykorzystania (nie podano terminu wznowienia prac nad tym dokumentem).

Rada Ministrów przewiduje również prace nad rozporządzeniem w sprawie technicznych i  eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 182 PT), która  ma ujednolicić techniczne wymagania co do udostępnianych przez operatorów telekomunikacyjnych interfejsów (termin prac nie został podany).

Projekt kolejnego rozporządzenia dotyczy warunków dostępu i utrwalania oraz rodzajów działalności telekomunikacyjnej lub rodzajów przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie podlegających temu obowiązkowi (zasady utrwalania i udostępniania danych z systemów teleinformatycznych). I w tym wypadku nie podany został termin prac Rady Ministrów nad tym rozporządzeniem.

Pewne znaczenie dla rynku telekomunikacyjnego mogą mieć również rządowe strategie, jakie będzie opracowywało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (SprawnePaństwo, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030) a które dotyczą materii bliżej nie określonej materii „cyfryzacji Polski”.

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowała Wykaz prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych na 2012 rok. Zawiera on listę projektów ustaw i rozporządzeń, założeń do projektów ustaw oraz innych dokumentów rządowych, nad jakimi praca jest przewidywana na przyszły rok.

Na przełomie stycznia i lutego 2012 r. mają się rozpocząć ponownie prace nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego w ramach tzw. dużej noweli europejskiej, jakiej nie udało się zrealizować w ubiegłym roku. Nowelizacja ma na celu m.in. dostosowanie polskiego prawa do pakietu dyrektyw telekomunikacyjnych przyjętych przez Parlament Europejski w 2009 r. W maju 2011 r. minął 2-letni okres przewidziany na jego wdrożenie. W listopadzie Komisja Europejska udzieliła Polsce (i 15 innym państwom UE) drugiego ostrzeżenia za niedopełnienie tej powinności.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu