Wpłynęły uwagi do analizy MAiC dot. pasma 800 MHz [nowe]

W piątek minął termin, w którym osoby uczestniczące w wewnętrznych konsultacjach mogą zgłaszać uwagi do analizy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Instytutu Łączności: „Efektywne wykorzystanie pasma 800 MHz dla zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do”Internetu w Polsce”. Rpkom.pl prezentuje fragmenty opinii uczestników tych konsultacji.

Publikacja: 06.10.2014 08:00

Wpłynęły uwagi do analizy MAiC dot. pasma 800 MHz [nowe]

Foto: ROL

W piątek minął termin, w którym osoby uczestniczące w wewnętrznych konsultacjach mogą zgłaszać uwagi do analizy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Instytutu Łączności: „Efektywne wykorzystanie pasma 800 MHz dla zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do”Internetu w Polsce”.

Analiza ta (pisze o niej nie podając szczegółów Anna Streżyńska na łamach „Rzeczpospolitej”) została przekazana Radzie Cyfryzacji powołanej przy MAiC w dniu, gdy w resorcie nastąpiła zmiana na najwyższym stanowisku, przy czym jeszcze zanim funkcję tę objął Andrzej Halicki.

Dlatego nadal nie jest pewne, czy opiniowana analiza trafi do szerokich konsultacji jako ta ostateczna przygotowana przez MAiC. Część środowiska – także urzędnicy – jest w tym względzie sceptyczna.Z drugiej strony minister Halicki, czy to z przyczyn kurtuazyjnych, czy oddając faktyczny stan, mówił obejmując urząd, że będzie posiłkował się doświadczeniem poprzednika i będzie zw stałym kontakcie z Rafałem Trzaskowskim.

Ostatnia analiza MAiC zdaje się kłaść nacisk na sprawdzenie, na ile rozsądnym rozwiązaniem byłaby budowa w paśmie 800 MHz jednej sieci lub czterech ze sobą kooperujących. Podjęto się w niej m.in. oceny kosztów, jakie ponieśliby operatorzy.

„Celem raportu jest wskazanie efektywnych sposobów wykorzystania pasma 800 mHz dla zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu  szybkiego szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce. Niniejszy raport jest wyrazem strategicznego podejścia Rządu do kwestii rozdysponowania pasma 800 MHz” – czytamy w podsumowaniu.

Autorzy raportu uznali również, że „z technicznego punktu widzenia, najlepszym rozwiązaniem (…) jest wariant budowy jednej sieci radiowej RAN wykorzystującej pasmo 30 MHz FDD z agregacją kanałów 15 MHz+15 MHz – a zatem model jednej sieci operatorów komercyjnych.

Natomiast „z punktu widzenia spełnienia warunków Europejskiej Agendy Cyfrowej, a także zapewnienia zrównoważonego potencjału technicznego (co jest istotne ze względu na zapewnienie konkurencyjności rynku), godną rozważenia opcją wydaje się również budowa dwóch sieci RAN wykorzystujących pasmo po 15 MHz FDD każda. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku maksymalna szybkość transmisji dostępna dla abonenta będzie ok. dwukrotnie niższa, konieczna do wybudowania liczba stacji bazowych będzie, w każdej sieci ok. 30 proc. większa w stosunku do jednej sieci RAN oraz, że liczbę tych stacji należy pomnożyć razy dwa, ze względu na konieczność budowy dwóch niezależnych sieci RAN. Wszystko to zasadniczo zwiększy globalne koszty budowy i utrzymania sieci (dwóch) RAN.” – czytamy w analizie.

Autorzy jej dochodzą tez do wniosku, że najtańszym wariantem jest budowa jednej sieci z wykorzystaniem całego pasma 30 MHz FDD, przy porozumieniu czterech operatorów (bez wykorzystywania Operatora Narodowego/Hurtowego).Widzą też możliwość ograniczenia kosztów poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury operatorów.

Gdyby UKE postawił na budowę jednej sieci, z prawnego punktu widzenia mogłaby się ona zdarzyć za sprawą:

* porozumienia operatorów

* w wyniku wydania czterech rezerwacji regionalnych.

Według naszych informacji uwagi do analizy zgłaszali w piątek wysocy rangą menedżerowie polskich telekomów.

Pozytywnie ocenili analizę menedżerowie związani z P4 i Polkomtelem.

Jacek Niewęgłowski, członek zarządu P4 dziękując przewodniczącemu rady ds. cyfryzacji, Igorowi Ostrowskiemu, za możliwość zgłoszenia swoich spostrzeżeń wyrażał przy tym nadzieję, że posłużą one do wypracowania spójnego stanowiska całego Zespołu (ds. Telekomunikacji przy Radzie Cyfryzacji – red.), a w dalszej perspektywie stanowić będą merytoryczny wkład do publicznej debaty nad kształtem procesu alokacji częstotliwości z pasma 800 MHz w Polsce.

Chwaląc raport, jako pierwszy, który uwzględnia technologie mobilne jako środek do realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, pisze też i o – w jego opinii – nieadekwatności wielu stwierdzeń w części analizy zajmującej się słabymi i silnymi stronami dwóch formuł: aukcji i przetargu. Jacek Niewęgłowski m.in. podkreśla, że źle oszacowano czas potrzebny na realizację przetargu i niesłusznie założono, że aukcja jest bezpieczniejsza niż przetarg.

Wojciech Pytel, członek rady nadzorczej Polkomtela, skrót opinii którego otrzymaliśmy,  również chwali raport. „Podkreślić należy fakt, iż warunki na jakich zostanie rozdysponowane pasmo 800 MHz powinny być uzależnione nie tylko od planowanych wpływów do budżetu, ale przede wszystkim powinny uwzględniać cele jakie Polska ma do osiągnięcia w zakresie dostępności usług szybkiego Internetu szerokopasmowego i tym samym realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej”  – uważa.

„Osiągnięcie tych celów, przy jednoczesnym zapewnieniu równoważnej konkurencji powinno zostać zrealizowane z jednej strony przez zawarcie odpowiednich warunków sprzyjających budowie jednej sieci w procesie rozdysponowania częstotliwości, a z drugiej przez dofinansowaniu budowy sieci LTE Advanced na terenach niezurbanizowanych i na wsi ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jest to konieczne, gdyż realizacja EAC oznacza konieczność znacznie bardziej intensywnych niż do tej pory inwestycji w obszarach gdzie już obecnie trudno o zwrot z inwestycji” – pisze.

„Raport naszym zdaniem słusznie wskazuje, że najlepszym z punktu widzenia technicznego, jak i ekonomicznego jest wariant jednej, wspólnej sieci 30 MHz dla wszystkich operatorów, a w zasadzie „granicznym scenariuszem” jest takie rozdysponowanie pasma aby jego wykorzystywanie zachodziło w wariancie z nośną co najmniej o szerokości 15 MHz, jako wariantu „minimum” pozwalającego na świadczenie usług o parametrach spełniających cele EAC” – uważa.

„Forsowana przez T-Mobile i Orange koncepcja dystrybucji pasma w wariancie 3 x 10 MHz, nie realizuje celów EAC. Rozpoczęta już współpraca przy współwykorzystywaniu zasobów będzie miała zapewne miejsce również w przypadku 800 MHz, co skutkować będzie nierównowagą i trwałym zaburzeniem konkurencyjności rynku, gdyż dwie wyżej wymienione firmy połączą dwa odrębne bloki 10 MHz w blok 20 MHz, zyskując znaczną przewagę usługową nad pozostałymi oferentami usług eksploatującymi sieć tylko z jednym blokiem 10 MHz” – dodaje.

Ze strony Orange Polska w wewnętrznych konsultacjach przy MAiC brał udział Witold Drożdż, a ze strony T-Mobile Polska – Cezary Albrecht. Ich opinii nie udało nam się uzyskać.

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska przekazał nam tylko stanowisko spółki, która formalnie w analizach nie brała udziału: – Trudno komentować koncepcję, z którą nie mieliśmy okazji się zapoznać. Rozstrzygnięcie w kwestii kształtu sieci 800 MHz leży przede wszystkim w kompetencjach UKE, a nie resortu cyfryzacji czy Instytutu Łączności.  Stanowisko regulatora jest znane – częstotliwość ma być rozdysponowana w drodze aukcji. Liczymy na szybkie rozstrzygnięcia, co leży zarówno w interesie rynku jak i klientów, którzy czekają aby jak najszybciej zostały uruchomione usługi wykorzystujące pasmo 800 MHz. Dlatego każde rozwiązanie zmierzające do tego celu uważamy za warte rozważenia – powiedział Jabczyński.

W piątek minął termin, w którym osoby uczestniczące w wewnętrznych konsultacjach mogą zgłaszać uwagi do analizy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Instytutu Łączności: „Efektywne wykorzystanie pasma 800 MHz dla zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do”Internetu w Polsce”.

Analiza ta (pisze o niej nie podając szczegółów Anna Streżyńska na łamach „Rzeczpospolitej”) została przekazana Radzie Cyfryzacji powołanej przy MAiC w dniu, gdy w resorcie nastąpiła zmiana na najwyższym stanowisku, przy czym jeszcze zanim funkcję tę objął Andrzej Halicki.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G