Na bazie tej infrastruktury operator zapewni pracownikom resortu łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstową (SMS) i multimedialną (MMS). Użytkownicy muszą mieć też zapewniony dostęp do internetu, korporacyjnej usługi transmisji danych Blackberry oraz zamkniętego, prywatnego APN. Ministerstwo zastrzegło sobie ponadto prawo do późniejszego (opcjonalnego) zlecenia połączenia własnej infrastruktury wewnętrznej z infrastrukturą operatora i utworzenie tym samym usługi otwartego, prywatnego APN. Połączenie powinno się odbyć za pomocą kanału Frame Relay.

Resort chce podpisać dwuletnią umowę z wykonawcą. Przy jego wyborze głównym kryterium (95-proc. waga) będzie cena. Pod uwagę brana będzie jednak również możliwość szybkiej dostawy i konfiguracja 300 sztuk aplikacji umożliwiających szyfrowaną komunikację głosową pomiędzy terminalami MSZ za pomocą technologii VoIP.

Wadium, które muszą wnieść firmy zainteresowane pracą dla resortu spraw zagranicznych, wynosi 0,3 mln zł co wskazuje, że budżet projektu może sięgnąć nawet 10 mln zł. Oferty można składać do 14 września.