Drugi konkurs z pierwszej osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma zostać ogłoszony w przyszłym roku może mieć wartość nawet 3 mld zł – powiedziała rpkom.pl osoba zbliżona do resortu cyfryzacji.

Według naszego rozmówcy, wprawdzie ostateczne decyzje, czy pula ta zostanie podzielona na dwie, czy nie jeszcze nie zapadły, ale scenariusz konkursu-giganta jest bardzo prawdopodobny.

Niewykluczone, że informacje na ten temat przekaże mediom w poniedziałek minister cyfryzacji, Andrzej Halicki. Resort zwołał na godz. 9.30 konferencję zatytułowaną „Miliardy na internet”. Podsumować ma ona dotychczasową budowę sieci regionalnych, ostatniej mili i aukcję LTE.