Netia poinformowała o uruchomieniu punktu dostępowego (ang. Point of Presence) do jej sieci na trzecim rynku zagranicznym. Po Niemczech i Czechach tym razem ruszył węzeł we Lwowie (Ukraina).

Uruchomienie fizycznego punktu dostępowego w kooperacji z lokalnym partnerem we Lwowie, otwiera polskiemu operatorowi nowe możliwości świadczenia usług na terenie Ukrainy oraz zapewnia lokalnym operatorom dostęp na atrakcyjnych warunkach do globalnego rynku – tłumaczy telekom.

– Rozwijamy naszą działalność w sąsiednich krajach, odpowiadając na potrzeby naszych klientów, m.in. polskich firm, które wcześniej obsługiwaliśmy w kraju, a które rozszerzają swój zasięg o nowe rynki – mówi Tomasz Tlak, odpowiedzialny za projekt Netia International.

Tlak wyjaśnia, że dzięki takim punktom Netia może – podobnie jak w kraju – świadczyć usługi konwergentne: zwykle są to zaawansowane usługi transmisji danych, na bazie których działają całe sieci korporacyjne, a rzadziej dostęp do internetu.

Uruchamiając własny węzeł i nowe połączenia międzynarodowe z Ukrainą, Netia wzmacnia również pozycję na rynku operatorskiej transmisji danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Telekom uważa go za atrakcyjny. Jak podaje, już w momencie uruchomienia nowego węzła, Netia skomercjalizowała 50 proc. dostępnych na ten moment zasobów.